ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụGia sư/dạy kèm
English & Math Tutoring (One-on-One Instruction)
English & Math Tutoring for K-12

One-on-One Instruction!

Teacher with Master’s Degree in English & MBA from CA

25+ Years Experience in the SF Bay Area

For Elementary, Middle School and High School Graders

Reading Comprehension, Vocabulary, Phonics, Spelling

Grammar, Writing, and Test Preparation

Math, Algebra, Geometry

School HW Help and MORE...

Call (408)204-5242 NOW! FREE Evaluation!
Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :21/11/2020
Ngày hết hạn:31/12/2021
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : HELEN
Địa chỉ : Saratoga Ave.
Điện thoại : (408)2045242
Liên hệ người đăng tin qua email
Dành cho quảng cáo