ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Cần bánXe cộ
Toyota Camry 2003 4 Cylinder, Clean Title
224000 miles. Well maintained. New Air and Cabin Filter. Run Excellent!!! New Registration until April 2019.

Asking $3300.
Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :16/04/2018
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Hien Nguyen
Địa chỉ :
Điện thoại : 4085332071
Liên hệ người đăng tin qua email
Dành cho quảng cáo